Du er her

SI Danmark

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv med 1600 medlemmer i Danmark.

SI Danmark arbejder for kvinders og pigers liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt.

Du er altid velkommen til at kontakte en lokal klub og deltage som gæst til et af møderne, men man skal inviteres til medlemsskab.

Vil du være medlem?

Kontakt en lokal klub

Fakta om skoleprojekt mellem SI Danmark og SI Addis Ababa

Fakta om Etiopien
Hovedstad           Addis Ababa
Indbyggertal        95 mio. (2015)
FN’s HDI              173 ud af 186 lande på FN’s HDI (2015)
Levealder            63 år (2013)

Læs mere

Inspirationsdag FN Byen marts 2016

Soroptimist International Danmark har gennem 10 år med programmet "Moving the World" indsamlet ca.1 mio kr til FN's fødevareprograms "Stop Sult" kampagne og dermed sikret 333 børn skolemad hver dag i de 10 år.

Læs mere

Takkekort Mowing the World to End Hunger 2015

Takkekort fra MMowing the World to End Hunger 2015

Unionsprojektet “GIV EN PIGE RET” havde som mål at give 500 piger rettigheder, men nu er vi NÆSTEN TRE GANGE OVER MÅLET!

SKAT har godkendt unionens §8a ansøgning

Vi har i slutningen af juli fået meddelelse fra SKAT om at SI-Danmark godkendes efter
ligningslovens §8a med virkning fra 1.januar 2016.
Det betyder, at SI-Danmark nu har generhvervet retten til at modtage fradragsberettigedde gaver.

Læs mere

2016 Women Deliver i København

Soroptimister deltog og var synlige til Women Deliver
Women Deliver holdt sin fjerde verdenskonference d. 16.-19. maj, denne gang i København.

Læs mere

Projekt Dåseringe

Projektet er et frivilligt velgørenhedsprojekt, hvis formål er at hjælpe fattige- og mineramte i Asien

Læs mere

Illustration: Nate Kitch

Konference Ligestilling - vejen til at stoppe vold mod kvinder og piger blev en succes

Ikke at voldsproblematikken blev løst. Men de mange deltagere, som var både soroptimister fra Danmark, Norge, Litauen og Tyskland, organisationer der også arbejder for at bekæmpe denne vold, enkeltpersoner, politikere mv. fik noget at tænke på og arbejde videre med.

Læs mere

Bevillinger til SI Silute og SI Kaunas i Lithauen

Trafficking udvalget modtog i efteråret 2015 2 ansøgninger om midler fra Trafficking puljen. Udvalget behandlede de 2 ansøgninger og efterfølgende har Unionens forretningsudvalg godkendt bevillingerne.

Læs mere

Klubbernes donationer i 2014-2015

Ny informationsmateriale i GoCard form A6

Ny informations GoCard kan rekvireres gratis i Unionens butik Mail her

Læs mere

World- Aids Day 1. december 2016

Denne ”reklame” for at være aktivist ved World- Aids Day 2016

Læs mere

Liste over egetræer plantet af soroptimistklubber i Danmark i 2015 i anledning af 100 året for kvinders valgret.

Listen er endvidere indsendt til Kvinfo, hvor den sammen med andre egetræer, der er blevet plantet, kommer til at stå på KVINFO’s bibliotek.

Læs mere

Biennium Projekt 2015-17: My Book Buddy

Soroptimists fight illiteracy in partnership with My Book Buddy - SIE projekt 2015-2017

Læs mere

2016 Nordiske Dage i Finland i september

Temaet for dagene var: ”Kvinder, der overskrider grænser” og bl.a. fortalte 5 unge lokale kvinder gribende om deres skæbner og gav os stærke vidnesbyrd om, hvad en målrettet indsats kan give af resultater i dit liv.

Læs mere
En pige i Moribabougou-Ngabakoro fik hjælpende hænder og en fødselsattest d.30. januar i år

8. marts 2016 i Mali med "Giv en pige ret"

En pige i Moribabougou-Ngabakoro fik hjælpende hænder og en fødselsattest d.30. januar i år.

Attesten sammen med oplæring i rettigheder giver adgang til et liv med uddannelse, bedre sundhed, kontrol over egen krop og politisk deltagelse.

Læs mere